Politikalar

Er Kapital Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda bağlam, ilke ve değerlerimizle oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemleri ilgili (uygulanabilir) yasal ve müşteri şartlarına uymayı, müşteri memnuniyetini arttırmayı ve sosyal sorumluluk bilinciyle ilgili taraf ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı amaçlıyoruz.

Bu amaçla;

  • Politikamızın Hedeflerimizin oluşturulması için bir projeksiyon sağlamasını; kuruluşumuz içinde anlaşılmasını, uygulanmasını ve ilgili tarafların erişimine açık olarak sürekliliğinin sağlanmasını,
  • Er Kapital’ in stratejik büyüme hedeflerini desteklemeyi,
  • Faaliyetlerimizin, ürün ve hizmetlerimizin çevresel etkileri, mahiyeti ve ölçeği dahil olmak üzere şirketimiz amaç ve bağlamına uygunluğunu,
  • Kalite performansını artırmak için yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda ve tüm süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi,
  • Çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın Kalite sorumluluklarını fark edebilmeleri için etkin iletişim düzenini sağlamayı,
  • Risk ve fırsatları anlamak ve kontrol etmek için paydaşlarla sıkı bağlar kurmayı, bunların beklentilerini ve yerel ekonomiye etkilerini göz önünde bulundurmayı,
  • Yerel Toplum ve diğer Paydaşlarımızla birlikte toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmeyi,
  • Sosyal, Ekonomik ihtiyaçlarını ve İnsani haklarını karşılamayı, etik iş kurallarına uymayı,
  • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı, bunlardaki farkındalığı artırarak Kalite standardı, Sürdürülebilirlik gereklerini tüm paydaşlarımızın katılımı ile uygulamayı,
  • Sorumlu tedarik ilkeleri çerçevesinde hareket etmeyi, taahhüt ederiz.

Murat ERDOĞAN