Ortaklık Yapısı

   Sermaye Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı4.000.000,00 TL
Ödenmiş Sermayesi3.750.000,00 TL

   Ortaklık Yapısı

MERPORT VENTURE LTD               3.750.000,00 TL     %100