Merport Venture Ltd

Merport Venture Ltd

KKTC üzerindeki izolasyonların yakın zamanda kalkacağı öngörülerek Gazimağusa serbest liman ve bölgesinde kurulan şirketimiz, uluslararası pazarda ve Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketlere sermaye yatırımı yaparak ve yönetimlerinde bulunarak bilgi, tecrübe kurumsal yönetim anlayışı ile şirketleri şaha kaldırıp defter ve piyasa değerlerini arttırarak uluslararası pazarlarda yatırım yapmak isteyen diğer melek ve kurumsal yatırımcılara sunmaktır.

Şirketimiz aynı zamanda Transit Ticaret alanında Global müşterilere hizmet vermekte ve sektörde büyük oyuncular arasında yer almaktadır.

  • Kuruluş: 20.09.2018
  • Faaliyet alanı: Girişim Sermayesi Yatırımı & Transit Ticaret
  • Personel sayısı: 42

   Sermaye Yapısı

Ödenmiş Sermayesi             77.600.000,00 TL

   Ortaklık Yapısı

Dawn International Capital Partnership SCA
Luxembourg

50.000.000,00 TL      %64.43

Beynelmilel Ticaret Murat ERDOĞAN

27.600.000,00 TL      %35.57

Merport Venture Ltd

Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi  Gazimağusa / KKTC

+0533 594 91 48
bilgi@muraterdogan.com