Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi Nedir?

Kurumsal risk yönetimi kurumun saygınlığına, misyonuna ve stratejilerine karşı olan riskleri tanımlama, sorumlularını belirleme, etkilerini azaltmak için aksiyon planlarını oluşturma, gelişmeleri izleme ve gözden geçirmeyi kapsayan bütün süreçler olarak tanımlanabilir. Ayrıca kurumsal risk yönetimini, kurumun süreç ve yapısının potansiyel fırsatları değerlendirmeye çalışırken oluşabilecek negatif etkilerin tespiti ve yönetimi olarak da adlandırabiliriz.

Kurumsal risk yönetimi kontrol fonksiyonudur ve icranın bir parçasıdır. Stratejik karar almanın ilk adımında uygulanmaktadır.

Kurumsal Risk Yönetimi;

  • Finansal kayıpları minimize eder.
  • Kurumları dış tehditlere karşı korur.
  • Kurumların itibarına zarar verilmesini engeller.
  • Kültür değişimi sağlar.