Kredi Tahsis Birimi

Kredi Tahsis Birimi,  kiralama talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin piyasa ve ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak mali, hukuki ve ticari durumlarının detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda firmanın geri ödeme kapasitesi ve arzusuna sahip olup olmadığını saptayıp, kiralama talebini yasal mevzuat, genel kredi tekniği ve şirket kredi politikaları ile değerlendirerek riskin en aza indirilmesini amaçlar.

Bu amaç doğrultusunda, şirket içinde bir risk kültürünün oluşmasını hedefler.