Erken Teşhis Komitesi

İlgili komite aylık olarak Genel Müdür, Direktör, Denetim ve İç Kontrol Müdürü  seviyesinde toplantılarını gerçekleştirmekte, kurum seviyesinde riskleri gündeme getirmektedir. Toplantı sonuçları ve alınan kararlar  Yönetim Kurulu’na sunularak ilgili aksiyonların alımı yakından takip edilmektedir.